Föreningen

Historia

Vår förening bildades den 16 september 1987 med en interimsstyrelse och antagna stadgar enligt protokoll. Registreringsbeviset är daterat den 24 november 1987 hos Länstyrelsen i Kopparbergs Län. Den ekonomiska planen instämplades hos Länsstyrelsen i Falun den 16 november 1988. Inflyttningen började under hösten 1988 och avslutades under våren 1989.

Föreningens stadgar

Här hittar du föreningens stadgar

Hinder för juridiska personer att bli medlemmar

BRF Hundfjällscenter är enligt stadgarna en äkta bostadsrättsförening
med inriktning att upplåta bostadslägenheter för i huvudsak
fritidsändamål. De skattemässiga fördelarna med att vara en äkta
bostadsrättsförening är betydande. Förenklat uttryck ska en äkta
bostadsrättsförening ha minst 60 % privatägda bostadsrätter. Omvänt så
ska lokaler, hyresrätter och bostadsrätter som ägs av juridiska personer
inte överstiga 40 %. BRF Hundfjällscenter har i dagsläget 18 st.
lägenheter som innehas av juridisk person. Dessutom hyr Skistar några
lokaler fastighetens bottenvåning. Om BRF Hundfjällscenter skulle
bedömas som en oäkta bostadsrättsförening, medför det skattemässiga
nackdelar för alla medlemmar.
Styrelsen har där för antagit en policy att det krävs särskilda skäl för
juridisk person att som ny medlem förvärva bostadslägenhet i BRF
Hundfjällscenter.
Enligt 6 kap 3 § bostadsrättslagen får juridisk person som redan är
medlem förvärva ytterligare bostadslägenhet om den ska användas för
fritidsändamål.