Kontakt

Styrelsen

Ordförande
Bengt Källberg, Kristinehamn tfn 070 55 66 550
Vice ordförande
Poa Grundel, Stockholm
Sekreterare
Roger Damberg, Eskilstuna
Ledamöter
Lennart Jonsson, Eskilstuna
Johan Dahlin, Norberg
Suppleanter
Carina Sers Lindberg, Vintrosa
Patrik Källander, Djurmo

Epost till styrelsen
styrelsen@hundfjallscenter.se

Fakturor

Skickas till:
Brf Hundfjällscenter
Vänerförvaltning AB
Bryggaregatan 7
653 40 Karlstad